• Aktualności

     • Zajęcia z wysokosprawnej chromatografii cieczowej
      • Zajęcia z wysokosprawnej chromatografii cieczowej

      • Z inicjatywy p. Dyrektora Marka Kupieckiego, p. kierownik Małgorzaty Polkowskiej oraz nauczycieli chemii i przedmiotów zawodowych chemicznych p. Dariusza Kosikowskiego, p. Pauliny Gajdy oraz p. Piotr Kaźmierczaka, został opracowany i jest wdrażany program innowacji pedagogicznej, dzięki któremu placówka wyposażona została w chromatograf HPLC.

        

       W sobotę i w niedzielę uczniowie naszego technikum uczestniczyli w zajęciach z chromatografii.

       Pod okiem nauczycieli naszej szkoły p. Pauliny Gajdy, p. Dariusza Kosikowskiego oraz p. Piotra Kaźmierczaka zapoznali się z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

       Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z budową, zasadą działania oraz przygotowaniem urządzenia do pracy, opracowali procedurę oznaczania kwasu acetylosalicylowego oraz kofeiny. Przygotowali fazę ruchomą : woda + acentonitryl z dodatkiem TFA (kwas trifluorooctowy). Kolejnym etapem było przygotowanie fazy stacjonarnej – kolumny chromatograficznej C8 do pracy.

       Na kolejnych zajęciach uczniowie będą wyznaczali krzywą wzorcową i na jej podstawie określali zawartość kwasu acetylosalicylowego w farmaceutykach oraz zawartość kofeiny w produktach spożywczych. Równolegle będą wyznaczać zależność gęstości w funkcji temperatury oraz stężenia za pomocą gęstościomierza oscylacyjnego.

     • Dzień Edukacji Narodowej
      • Dzień Edukacji Narodowej

      • 14.10.2020 r. - dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Ślubowanie klas I z powodu wzrastającej liczby  infekcji wirusem SARS-CoV-2 odbędzie się w innym terminie.

     • Projekt: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"
      • Projekt: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"

      • Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje projekt donansowany Funduszy Europejskich „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. W projekcie uczestniczą uczniowie Technikum nr 27 w  Zespole Szkół nr 21 w Warszawie.

       Dofinansowanie projektu z UE: 95 999 661,12 PLN

       Innowacja pedagogiczna

        „Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”

       W ramach projektu ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w Technikum nr 27 jest realizowana innowacja pedagogiczna Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”. Polega na nabyciu przez uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową, gromadzenia, przedstawiania, opracowania i prezentacji otrzymanych wyników z zastosowaniem chemometrii. Trzech nauczycieli realizujących kształcenie w zawodzie technik analityk dokona modyfikacji przyjętego programu nauczania

       o treści przyjęte w ramach innowacji. Wsparciem objętych będzie 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk.

       Cele innowacji pedagogicznej:

       • nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową,
       • poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodzie technik analityk w zakresie wąsko wyspecjalizowanych zagadnień zawodowych,
       • zwiększenie atrakcyjności kształcenia na rynku pracy poprzez wdrażanie nowych metod i form pracy dydaktycznej w zawodzie technik analityk,
       • poszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów zwiększających szansę na szybkie zatrudnienie w zawodzie,
       • opracowanie procedur pomiarowych do poszczególnych metod analitycznych,
       • wykorzystanie sprzętu do przygotowania próbek oraz analizy wyników pomiarów.

       Efektem innowacji pedagogicznej dla szkoły będzie podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjności absolwentów na rynku pracy. Korzyści realizacji innowacji dla uczniów to przede wszystkim nabycie umiejętności posługiwania się niezbędnym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium chemicznym, stosowania technologii informacyjnych w chemii (opracowanie statystyczne wyników badań), prawidłowa/trafna interpretacji wyników, formułowania wniosków. Ponadto innowacja umożliwi doskonalenie umiejętności pracy w grupie, prezentacji wyników, umiejętności planowania i realizowania zamierzonych celów.

       Metody i techniki dydaktyczne/metodyczne realizowanie w ramach innowacji pedagogicznej.

       Innowacja pedagogiczna realizowana będzie z uwzględnieniem metod podających tj. wykład, dyskusja, pokaz oraz metod praktycznych tj. pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz instruktarzowy, obserwacje, praca, indywidualna, w parach/grupach. Ponadto szczególnie eksponowane będą metody programowania (z użyciem komputera oraz programów do statystycznej analizy danych).

     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
      • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

       • Rozpoczęcie roku dla uczniów odbędzie się wg harmonogramu:

        09.00 - klasy 4

        10.00 - klasy 3

        11.00 - klasy 2

        12.00 - klasy 1


        Spotkania z wychowawcami w salach - wykaz będzie przy wejściu do szkoły.
         
       • Zebrania z Rodzicami:

        02.09 godz. 17.00 - klasy 1 i 2 po szkole podstawowej

        03.09 godz. 17.00 - klasy 2, 3, 4 po gimnazjum

         
       • Zebranie Rady Rodziców 03.09 godz. 18.00
     • Lista podręczników
      • Lista podręczników

      • nazwy klas LO:

       • j. polski, historia, j. angielski: 1La
       • geografa, WOS, j. angielski: 1Lb/1Lc

       nazwy klas Technikum:

       • technik analityk: 1Ta/1Tb
       • technik klimatyzacji i chłodnictwa: 1Tk
       • technik usług fryzjerskich: 1Fa

        

       • Podręczniki do kl. I na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                               
       • Podręczniki do kl. II na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                             
       • Podręczniki do kl. III na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                             
       • Podręczniki do kl. IV na rok szkolny 20/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


         
     • Egzaminy poprawkowe
      • Egzaminy poprawkowe

      •  

       Poniżej znajduje się lista terminów i sal egzaminów poprawkowych - sierpień 2020.

        

       1. Matematyka

       26.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 7

        

       2. Filozofia

       26.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 110

        

       3. Język polski (+ j. polski rozszerzony)

       27.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 112

        

       4. Chemia rozszerzona

       27.08.2020 r. godzina 9.00

       Sala 213

     • Nasz uczeń LAUREATEM
      • Nasz uczeń LAUREATEM

      • Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego

       Uczeń klasy 4Ta Technikum Nr 27 Konstanty Zdunek został laureatem Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską.

       Celem Konkursu jest propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej młodzieży, zapewnienie  rywalizacji w dziedzinie wiedzy chemicznej na wysokim poziomie.

       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym!!!

     • Życzenia Dyrektora ZS NR 21
      • Życzenia Dyrektora ZS NR 21

      • Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 z okazji Świąt Wielkanocnych składa serdeczne życzenia Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły.