• Klasy technikum

     • Technik analityk

     •  

      • 1TA, 1TB, 1TC
       - rozszerzone przedmioty: chemia;
       - specjalizacja: Analityka farmaceutyczno-kosmetyczna;
       - punktowane: j. polski, matematyka, chemia, biologia.
     • Technik usług fryzjerskich

     •  

      • 1FA - rozszerzone przedmioty: j. polski; punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, technika lub plastyka
     • Technik chłodnictwa i klimatyzacji z uprawnieniami elektrycznymi i F-gazowymi

     •  

      • 1TKA, 1TKB - rozszerzone przedmioty: matematyka; punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski (lub inny język obcy, jeśli nie ma na świadectwie) oraz do wyboru - fizyka, biologia lub chemia