• Klasy technikum

     • Technik analityk

     • Po szkole podstawowej:

      • 1TA, 1TB
       - rozszerzone przedmioty: chemia;
       - specjlizacja: Analityka farmaceutyczno-kosmetyczna;
       - punktowane: j. polski, matematyka, chemia, biologia.
     • Technik usług fryzjerskich

     • Po szkole podstawowej:

      • 1FA - rozszerzone przedmioty: j. polski; punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, technika lub plastyka
     • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

     • Po szkole podstawowej:

      • 1Tk - rozszerzone przedmioty: matematyka i zwiększona liczba godzin fizyki; punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski (lub inny język obcy, jeśli nie ma na świadectwie)