• Szkoła dzisiaj

    • Szkoła jest dobrze wyposażoną placówką w szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych, salę informatyczną z dostępem do Internetu, nowoczesny sprzęt i aparaturę chemiczną, laboratoria chemiczne i pracownie fryzjerskie. W szkole znajdują się również: biblioteka multimedialna, gabinet medyczny, dwie dobrze wyposażone sale gimnastyczne, siłownia, sala fitness oraz bilard. Uczniowie obok zajęć obowiązkowych rozwijają swoje zainteresowania w ramach szeregu zajęć dodatkowych. W skład Zespołu Szkół Nr 21 wchodzi Technikum Nr 27 i Liceum Ogólnokształcące LXXXVII. Zawody w których obecnie kształcimy to:

     • technik analityk
     • technik usług fryzjerskich
     • technik chłodnictwa i klimatyzacji