• Szkoła dzisiaj

     • Szkoła jest dobrze wyposażoną placówką w szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych, salę informatyczną z dostępem do Internetu, nowoczesny sprzęt i aparaturę chemiczną, laboratoria chemiczne i pracownie fryzjerskie. W szkole znajdują się również: biblioteka multimedialna, gabinet medyczny, dwie dobrze wyposażone sale gimnastyczne, siłownia, sala fitness oraz bilard. Uczniowie obok zajęć obowiązkowych rozwijają swoje zainteresowania w ramach szeregu zajęć dodatkowych. Zawody w których obecnie kształcimy to:

      • technik analityk
      • technik usług fryzjerskich
      • technik chłodnictwa i klimatyzacji
     • Technik analityk

     • Wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu - za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu obejmują: uzdolnienia techniczne i manualne, przeciętną sprawność fizyczną, dobrze rozwinięte wszystkie zmysły, podzielność uwagi, koncentrację, cierpliwość i systematyczność, dokładność.

     • Technik usług fryzjerskich

     • Wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury, korzystając z technik komputerowych. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

     • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

     • Technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach. Może pracować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu, jako monter zakładowy składający i kompletujący urządzenia w bazie lub jako instalator pracujący u klienta. Może zajmować się planowaniem, projektowaniem zespołów urządzeń i układów stosownym do bardzo szczególnych potrzeb lub wykonywaniem montażu przygotowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych albo ich serwisowaniem. Mogą czekać Cię długie ale dochodowe wyjazdy do klientów. Możesz też pracować w hurtowni, sklepie, fabryce produkującej urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze. Będziesz mógł się specjalizować w różnych obszarach branży (urządzenia AGD, urządzenia chłodzące w sklepach, urządzenia i instalacje komór chłodniczych, klimatyzacja pojazdów osobowych i ciężarowych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń mieszkalnych i biurowych i przemysłowych) i pracować w różnych obszarach gospodarki (usługi, produkcja, handel, transport). Będziesz łączył swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki i termodynamiki z umiejętnościami złotej rączki - montera maszyn i urządzeń. To będzie ciekawa i wciągająca praca wymagająca ludzi lubiących wyzwania.