• Regulamin

        • Regulamin zostanie zaprezentowany po ogłoszeniu zasad rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przez Kuratora województwa mazowieckiego.