• Konkursy z naszym udziałem

      • Konkurs literacki

       Konkurs literacki

       W konkursie literackim RECENZJA KSIĄŻKI zwyciężyła recenzja 64HC autorstwa Zuzanny Jędrachowicz z kl. 2 LA, II miejsce zajęła recenzja KC58 autorstwa Daniela Labuta z kl. 2 LB, zaś III miejsce zajęły recenzje: 40WN- Kingi Ćmielewkiej z kl. 2 LA i 10US- Dominiki Balcer z kl. 2 LA. SERDECZNIE GRATULUJEMY!