• Historia LO

     • Historia LO

     • LXXXVII Liceum Ogólnokształcące utworzono 15 lipca 1993 roku.  Akt założycielski podpisał Kurator Oświaty w Warszawie - pan Włodzimierz Paszyński. Szkoła weszła w skład Zespołu Szkół nr 21 w Warszawie przy ul. Saskiej 78. W 1993 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Alicja Porębska. W 1994 roku dyrektorem szkoły został pan Jan Grużewski, a jego zastępczynią pani Ewa Zdzitowiecka- nauczycielka fizyki, która przyczyniła się do rozwoju liceum w pierwszym okresie jego istnienia. Nawiązała współpracę ze środowiskiem lokalnym i dbała o promocję szkoły i rozwój uczniów. Warto również przypomnieć, że w 1994 roku Święto Komisji Edukacji Narodowej uświetniła swoim koncertem wielka polska pianistka Halina Czerny - Stefańska. W 2001 roku dyrektorem szkoły został pan Marek Kupiecki i pełni tę funkcję do dziś. Obecnie jego zastępczyniami są: Pani Diana Szczęsna i Pani Grażyna Sutkowska - Piwowarow.

       W historii szkoły szczególnym dniem był 7.11.1995 roku. Wówczas nadano jej imię gen. Leopolda Okulickiego Niedźwiadka - ostatniego komendanta Armii Krajowej. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością żołnierze AK (zdjęcie obok).

       Sztandar szkoły ufundowali państwo Teresa i Zdzisław Knoblowie - żołnierze Armii Krajowej.

     • O tym wydarzeniu pisano także na łamach „Życia Warszawy” (zdjęcie obok).

      11. 11. 1998 roku z okazji Święta Niepodległości uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą gen. Leopolda Okulickiego. Umieszczono ją obok głównego wejścia do szkoły. W 2003 roku LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego świętowało dziesięciolecie istnienia. Odbyła się akademia oraz sesja historyczna przygotowana przez uczniów liceum pod kierunkiem dr. Edwarda Serwy - nauczyciela historii. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: burmistrz Dzielnicy Praga-Południe - pan Tomasz Koziński, wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w W-wie, przewodnicząca ZNP- pani Zofia Idzikowska, były dyrektor szkoły - pan Jan Grużewski oraz mec. Jerzy Baucz- podkomendny gen. Leopolda Okulickiego. W 2014 roku LXXXVII Liceum Ogólnokształcące zawiesiło swoją działalność.

      Na przestrzeni lat istnienia szkoły uczniowie liceum brali udział w różnych projektach, konkursach i olimpiadach. W latach 2001-2005 dr Edward Serwa organizował sesje naukowe poświęcone patronowi szkoły oraz ważnym wydarzeniom historycznym związanym przede wszystkim z historią XX wieku. Uczniowie brali udział w panelach dyskusyjnych, przygotowywali referaty, prezentacje, rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności oraz pogłębiali wiedzę historyczną. W latach 2001- 2003 w liceum działało koło teatralne „Stowarzyszenie Upadłych Idealistów” pod opieką pani Barbary Górskiej. W latach 2005 - 2009 koło teatralne prowadziła pani Alina Więckowska. Uczniowie liceum brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Polskiego. W 2004 roku i w 2008 roku zakwalifikowali się do drugiego etapu olimpiady. W 2008 roku z inicjatywy nauczycielek języka polskiego zorganizowano międzyszkolny konkurs recytatorski „Pamięci Pokolenia…” poświęcony Pokoleniu Kolumbów. Konkurs ten odbywa się do dziś. W 2012 roku uczniowie liceum wydawali gazetkę szkolną Niedźwiadek. Projektem opiekowała się pani Maria Maj.

      1.09.2019 roku LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego wznowiło swoją działalność. W roku szkolnym 2019/2020 powstała klasa o profilu humanistycznym z rozszerzonymi zajęciami z języka polskiego i historii oraz klasa o profilu biologiczno - chemicznym z rozszerzonymi zajęciami z biologii i chemii. W roku szkolnym 2020/2021 powstała klasa o profilu humanistycznym z rozszerzonymi zajęciami z j. polskiego, historii i j. angielskiego i dwie klasy o profilu społecznym z rozszerzonymi zajęciami z geografii, WOS-u i j. angielskiego.

      Autor: Barbara Górska

       
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych