• Aktualności

      • Zakończenie Roku Szkolnego dla klas IV

      • Zapraszamy uczniów klas maturalnych 26 kwietnia o godz. 10.00 na uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas IV.

      • Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów Technikum 27.

      • W dzienniku elektronicznym w zakładce wiadomości został zamieszczony list Prezydenta m.st. Warszawa do rodziców w związku z planowanym strajkiem pracowników oświaty.

       Dyrektor Szkoły

      • Informacja o strajku nauczycieli

      • Informujemy, że nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 21 przystępują w dniu 8.04.2019 do strajku. Informacje o funkcjonowaniu szkoły w dniach od 8.04.2019 będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym.

       W dniu 8 i 9 odbywają się Rekolekcje Wielkopostne bez zmian.

        

                                                                                                                                    

                                                                                           

      • Ruszamy z "ogólniakiem"!

      • Od nowego roku szkolnego zapraszamy absolwentów szkół podstawowych również do klas liceum ogólnokszałcącego. Proponujemy Wam dwie klasy:

       • 1FA - "humanistyczna"  - rozszerzony j. polski, historia oraz j. angielski
       • 1FB - "biolchem" - rozszerzona biologia, chemia oraz j.angielski

       Więcej informacji na temat naboru w menu Rekrutacja i na "Dniach Otwartych" dla Kandydatów. Zapraszamy!

      • List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

      • List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców w sprawie strajku w oświacie zamieszczony jest w dzienniku elektronicznym w zakładce wiadomości

       Marek Kupiecki

       Dyrektor

     • X edycja Turnieju Zawodów
      • X edycja Turnieju Zawodów

      • Wyniki konkursu z X edycji Turnieju Zawodów M. St. Warszawy pod hasłem " Zainteresowania rozwijamy - zawody wybieramy!"

       21 marca w Zespole Szkół nr 21 odbył się kolejny już X Jubileuszowy Turniej Zawodów M. ST. Warszawy. Jak zawsze Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych. W turnieju uczestniczyło 26 szkół podstawowych. Uczniowie poznali specyfikę pracy 13 prezentowanych zawodów reprezentujących różne branże - gastronomiczną, usługową, chemiczną, informatyczna, ekonomiczna, techaniczna oraz wzięli udział w konkursie turniejowym. Młodzież szkół zawodowych  w bardzo  ciekawy, atrakcyjny sposób prezentowała młodszym kolegom tajniki zawodu, którego się uczy. Na podstawie uzyskanej wiedzy uczniowie szkół podstawowych będą mogli wybrać zawód zgodny z ich pasją, zainteresowaniami oraz z predyspozycjami zawodowymi.Turniej Zawodów pozwolił nie tylko poszerzyć wiedzę o danym zawodzie i szkole, ale poprzez grupową rywalizację młodzieży przyniósł dużo satysfakcji i dobrej zabawy.

        

     • Porozumienie o współpracy
      • Porozumienie o współpracy

      • 24 października 2018 r. w ZS21 odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podpisanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY pomiędzy Zespołem Szkół nr 21 w Warszawie reprezentowanym przez dyrektora - Pana Marka Kupieckiego,  a Firmami z branży chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Porozumienia zostały wypracowane przez kierownika szkolenia praktycznego ZS21 - Panią Grażynę Sutkowską- Piwowarow.

       W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele miasta st. Warszawy oraz władz oświatowych:• Pan Jarosław Karcz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe• Pan Robert Sagan - Dyrektor DBFO Praga Południe• Pani Barbara Krępska - Naczelnik Biura Edukacji m. st. Warszawy• Pan Andrzej Kołodziejczyk - Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Praga Pdprzedstawiciele CKP- u przy ulicy Mińskiej 15 w Warszawie:• Pan Stanisław Karolkiewicz - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego• Pan Gabriel Giziewicz - Zastępca Dyrektora CKP-u• Pan Henryk Mach - nauczyciel w CKP oraz ZS21 przedmiotów zawodowych z branży chłodnictwo i klimatyzacja.przedstawiciele Firm, być może przyszłych pracodawców naszych uczniów z branży chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja:

       DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o. o.Pani Agnieszka Pióro/ Koordynator ds. marketingu

        FAVORIT Sp. z o. o.Piotr Jackowiak/ Prokurent

       ART-KLIMA Bieńkowski Sroczyński Sp. J.Paweł Sroczyński, Artur Bieńkowski/ Wspólnicy

       CLIMA POLSKA Sp. z o. o.Dariusz Koziara/ Prezes Zarządu

       CAVERION POLSKA Sp. z o. o.Marcin Żurawski/ Pełnomocnik Zarządu

       SODEXO POLSKA Sp. z o. o.Anna Stopel/ Pełnomocnik ZarząduKrzysztof Grajek/ Specjalista ds. Rekrutacji

       Podczas spotkania rozmawiano o potrzebach kadrowych firm działających w branży chłodnictwa i klimatyzacji, o możliwych modelach współpracy firm z Zespołem Szkół nr 21.Pracodawcy przedstawili możliwe obszary wsparcia przy kształceniu uczniów, w tym organizację szkoleń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, praktyk zawodowych, staży zawodowych oraz wsparcia szkoły w kształceniu zawodowym praktycznym.Cieszymy się z podpisanych porozumień o współpracy. Dzięki nim praktyczna nauka zawodu w ZS21 będzie mogła odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy, dzięki czemu nasi absolwenci technikum chłodnictwa i klimatyzacji uzyskają niezbędną dla przyszłego pracodawcy wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia i kwalifikacje rynkowe.

       Zobacz zdjęcia