• Technik analityk

    • Technik analityk [311103]

    •  

     Film - Technik analityk

      Nauka w naszym technikum chemicznym trwa 5 lat i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika analityka absolwent musi zdać egzaminy z dwóch wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych:

      

     • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
     • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

     Uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia pracy w laboratoriach zakładów i firm związanych z branżą chemiczną w instytutach naukowych oraz uczelniach. Większość naszych absolwentów kontynuuje naukę na wydziałach Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

     Uczymy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach chemicznych:

     • przedmiotów ogólnokształcących
     • chemii na poziomie rozszerzonym
     • przedmiotów zawodowych: BHP i organizacja pracy w laboratorium, wykonywanie czynności laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań analitycznych, obliczenia chemiczne, wykonywanie analiz jakościowych, wykonywanie analiz ilościowych, wykonywanie analiz instrumentalnych, wykonywanie badań środowiskowych, wykonywanie badań bioanalitycznych, posługiwanie się językiem obcym w branży chemicznej.

     Obecnie wprowadziliśmy nauczanie modułowe, które polega na połączeniu teorii z praktyką. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają siedmiotygodniową praktykę zawodową, realizowaną w instytutach naukowych i na wyższych uczelniach.

     Szkoła od lat współpracuje z Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Materiałowej, Wydziałem Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemii i Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieloma instytutami naukowymi i badawczymi. W ciągu prawie 55-letniego istnienia szkoła wykształciła setki absolwentów, którzy zasilili szeregi polskiej chemii pracując w tak znanych i renomowanych firmach jak Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Instytut Chemii Przemysłowej, Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena - Aroma", Zakłady Kosmetyczne "Joanna" S.C. i wiele innych.

     Przeciwwskazania:

     • skłonność do uczuleń
     • przewlekłe choroby układu oddechowego
     • zaburzenia równowagi
     • brak widzenia obuocznego
     • daltonizm
     • choroby układu nerwowego (epilepsja)
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych