• Listy

    • Listy

    • Rekrutacja 2022/23:

     • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych: 20.07.2022
     • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych: 28.07.2022 do godz. 1400