• Listy

    • Listy

    • Rekrutacja 2021/2022:

     • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych: 22.07.2021
     • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych: 02.08.2021