• Listy

    • Listy

    •       UWAGA!

     Listy zawierają wynik rekrutacji elektronicznej i nie zawierają osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.

     1. Klasy 1TA i 1TB - będą tworzyły JEDNĄ KLASĘ.
     2. Klasa 1LB - będzie podzielona na DWIE KLASY

      

     Lista przyjętych