• Technik chłodnictwa

    • Technik chłodnictwa i klimatyzacji [311929]

    • Film - Technik chłodnictwa i klimatyzacji - II

     Film prezentujący zawód pt. "Profesjonaliści"

     Prezentacja - technik chłodnictwa i klimatyzacji

     ULOTKA - pdf

     Technik chłodnictwa i klimatyzacji to zawód przyszłości o dynamicznych perspektywach rozwoju w różnych gałęziach gospodarki. Nauka trwa 5 lat. Uczeń w trakcie nauki zdaje dwa egzaminy potwierdzające wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

     • ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
     • ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

     Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1, praktyki zawodowe szkoła organizuje u pracodawców.

      

     W trakcie nauki w technikum uczeń ma możliwość  uzyskania uprawnień :

     • Certyfikat SEP( uprawnienia elektryczne)
     • F-gazy ( uprawnienia gazowe)

      

     Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami :

     DAIKIN, FAVORIT, PROZON, STOWARZYSZENIE POLSKA WENTYLACJA, CAVERION, CLIMA, MITSUBICHI

     Charakterystyka zawodu

     Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz eksploatacją , a także utylizacją wyeksploatowanych instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zajmuje się także wykonywaniem remontów, naprawami oraz usuwaniem awarii w pracy instalacji i urządzeń.

     Absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych (uczelnia techniczna), gdzie może wybrać specjalizację inżynier chłodnictwa i klimatyzacji.

     Zatrudnienie
      

     Absolwent kierunku może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie i produkcji żywności, dużych obiektach handlowych i usługowych, studiach telewizyjnych, centrach przetwarzania danych, bankach, teatrach, salach koncertowych i obiektach sportowych, szpitalach itd.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych