• Aktualności

     • Oferta pracy dla laboranta
      • Oferta pracy dla laboranta

      • Warszawa, 12.07.2022 r.

        

       Dyrektor Zespołu Szkół  Nr 21 w Warszawie

       ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

       w Zespole Szkół Nr 21 w Warszawie przy ul. Saskiej 78

        

       1. Nazwa stanowiska pracy: specjalista laborant

       2. Niezbędne wymagania: 

       - wykształcenie co najmniej średnie zawodowe chemiczne,

       - skrupulatność, rzetelność, odpowiedzialność;

       - umiejętność pracy z młodzieżą,

       - umiejętność dobrej organizacji pracy.

       3. Dodatkowe wymagania:

       - wcześniejsze doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium chemicznym  

       - komunikatywność i sumienność.

       4. Zakres obowiązków

       - przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu,

       - inwentaryzacja magazynów chemicznych,

       - przygotowanie próbek do badań,

       - sporządzenie zapotrzebowania na odczynniki i sprzęt laboratoryjny.

       5. Informacja o warunkach pracy: 

       praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w laboratoriach  Zespołu Szkół Nr 21 na   parterze budynku (bez windy), umowa o pracę od 01 września 2022 r.

       6. Wymagane dokumenty:

       CV, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, poświadczenie pracy w charakterze pracownika laboratorium,  inne dodatkowe    dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie o      niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

       7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 21, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

       8. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu:

       Dokumenty należy przesyłać  na adres: zs21@edu.um.warszawa.pl

       W tytule proszę wpisać: konkurs na stanowisko specjalisty laboranta.

       Oferty proszę przesyłać do dnia 12 sierpnia 2022 r.

     • Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej
      • Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej

      • Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie takim powietrzem przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza, wprowadzono uchwałę antysmogową1, która obowiązuje od kilku lat wszystkich mieszkańców Mazowsza.

       Ponieważ smog nie daje za wygraną, uchwała została znowelizowana2. Nowe przepisy obowiązują od 14 maja 2022 r.


       JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?
       W przyszłym roku, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem na terenie
       m.st. Warszawy. W dalszej kolejności, od 1 stycznia 2028 r. zakaz palenia węglem zacznie
       obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego,
       nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz
       wołomińskiego.
       Wyjątek: zakaz spalania węgla nie dotyczy Cię, jeśli zainstalowałeś kocioł, piec, kominek lub inny
       ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe (np. węgiel, drewno czy pellet):
       - przed 11 listopada 2017 r., spełniający wymogi klasy 5,
       lub
       - przed 1 czerwca 2022 r., spełniający wymogi ekoprojektu.
       Nie wolno będzie ogrzewać paliwami stałymi nowo budowanych budynków jeśli wystąpisz
       z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem po 1 stycznia 2023 r., o ile możliwe będzie
       ich podłączenie do sieci ciepłowniczej.
       POMOC FINANSOWA
       Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku możesz otrzymać dofinansowanie z gminnego
       programu dotacyjnego lub z krajowego programu Czyste Powietrze. Dotacje możesz łączyć.
       Skorzystaj też z ulgi termomodernizacyjnej.
       W ramach programów możesz uzyskać dotacje do wymiany kotłów i pieców na nowoczesne źródła
       ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie
       ścian i stropów, wymianę okien i drzwi). Więcej informacji uzyskasz na stronach:
       www.eko.um.warszawa.pl/dotacje - dotacje warszawskie,
       www.czystepowietrze.gov.pl - program Czyste Powietrze.
       W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie
       wzrosły, inwestycja w wymianę źródła ciepła na nowoczesne oraz ocieplenie budynku,
       jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.
       Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!
       WARTO WIEDZIEĆ
       Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej jest kontrolowane. Za użytkowanie
       niedozwolonych źródeł ciepła i opału możesz otrzymać mandat do 500 zł, a w przypadku dalszego
       łamania przepisów, Twoja sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna
       to nawet 5 000 zł!

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1
       Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
       województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
       2
       Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
       wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
       następuje spalanie paliw.

     • Konkurs Chemii Doświadczalnej - wyniki
      • Konkurs Chemii Doświadczalnej - wyniki

      • Laureatami Konkursu Chemii Doświadczalnej zostali:

       1 miejsce: Alicja Młodzik oraz Antonina Pisarczyk ( SP nr 86 im. Bronisława Czecha)

       2 miejsce: Alicja Czyżewska ( SP nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny)

       3 miejsce: Katarzyna Cacek oraz Natalia Sychowska( SP nr 157 im. Adama Mickiewicza z oddziałami dwujęzycznymi)

       Dziękujemy wszystkim za udział!

       Laureatów zapraszamy od 8 czerwca do sekretariatu szkoły pod odbiór nagród i dyplomów.

     • ODBIÓR NAGRÓD
      • ODBIÓR NAGRÓD

      • Odbiór nagród w konkursach: CHEMICZNE PRZYSMAKI, NIETYPOWY UKŁAD OKRESOWY, FIZYKA WOKÓŁ NAS oraz JAK DZIAŁA LODÓWKA - wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w wyżej wymienionych konkursach proszeni są o odbiór nagród i dyplomów w sekretariacie szkoły od 6 czerwca.

     • Konkursy: "Fizyka wokół nas" oraz "Jak działa lodówka"
      • Konkursy: "Fizyka wokół nas" oraz "Jak działa lodówka"

      • Laureatami konkursu FIZYKA WOKÓŁ NAS zostali:

       1 miejsce: Julia Wajszczuk - SP nr 397 imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej

       2 miejsce: Szymon Raźniak - SP nr 312 im. Ewy Szelburg Zarembiny oraz

       Karolina Kacprzak - SP nr 312 im. Ewy Szelburg Zarembiny

       3 miejsce: Adam Wnęk Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

        

       Laureatami konkursu JAK DZIAŁA LODÓWKA zostali:

       1 miejsce: Mikołaj Michalski SP 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

       2 miejsce: Julia Wiśniewska SP 365 im. Wojciecha Zawadzkiego oraz Wiktor Wnuk SP 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

       3 miejsce: Anna Perl SP nr 109 im. Batalionów Chłopskich

       oraz Hanna Lenart SP nr 3 Przymierza Rodzin

       Zwycięzcom gratulujemy !!!

       O sposobie i terminie odbioru nagród oraz dyplomów poinformujemy przez wiadomość e – mail.

     • Wyniki konkursów chemicznych
      • Wyniki konkursów chemicznych

      • Konkurs na filmik pt Chemia w życiu codziennym lub Co by było gdyby nie było chemii został rozstrzygnięty. Laureatami konkursu zostali:
       I miejsce - Filip Sowiński- Szkoła Podstawowa Nr 211 Oddziałami Integracyjnymi
       II miejsce - Diana Lewon - Szkoła Podstawowa Nr 157 Oddziałami Dwujęzycznymi
       I
       I miejsce - Kinga Brodzińska - Szkoła Podstawowa Nr 157 Oddziałami Dwujęzycznymi
       III
        miejsce - Daria Gerałtowska, Amelia Rzewuska - Szkoła Podstawowa Nr 157 Oddziałami Dwujęzycznymi
       III 
       miejsce - Justyna Szutta - Szkoła Podstawowa Nr 317 im. Ewy Szelburg - Zarębiny.
       Zwycięzcom gratulujemy. Jednocześnie prosimy laureatów o zgłaszanie się po 15 maja 2022 roku do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie przy ulicy Saskiej 78 po odbiór nagród i dyplomów. Termin odbioru dyplomu i nagrody należy wcześniej ustalić telefonicznie z sekretariatem szkoły

     • Rozstrzygnięcie konkursów chemicznych dla uczniów SP
      • Rozstrzygnięcie konkursów chemicznych dla uczniów SP

      • Wszystkie nadesłane prace były wspaniałe i prezentowały ogrom pracy włożonej w finalne dzieło. Rozstrzygnięcie konkursu było bardzo trudne i dlatego dla każdego uczestnika przewidziano nagrody i dyplom za trud i chęci włożone w wykonanie pracy. Konkursy miały na celu propagowanie chemii wśród uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nich udział szesnaścioro uczniów. Na stronie szkoły pojawią się zdjęcia prezentujące prace, które napłynęły do szkoły, z zachowaniem zasad RODO.
       Ze względu na to, że jest to konkurs, należało wskazać najlepsze wśród wszystkich zachwycających prac.


       W konkursie NIETYPOWY UKŁAD OKRESOWY wyróżniły się prace:

       * ANNY za opracowanie zasad i wykonanie gry domino - I miejsce

       * NIKODEMA za pracochłonny podświetlany układ okresowy - II miejsce


       W konkursie CHEMICZNE PRZYSMAKI wyróżniły się prace:

       *BARBARY za czekoladowy chemiczny tort - I miejsce

       *ALEKSANDRY za edukacyjny film z piernikowymi symbolami chemicznymi - II miejsce
        

     • Wielkanoc
      • Wielkanoc

      • Dyrekcja Szkoły oraz Nauczyciele i Pracownicy życzą wszystkim z okazji Świąt Wielkanocnych zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt.
        

     • Warsztaty edukacyjne na Wydziale Fizyki UW
      • Warsztaty edukacyjne na Wydziale Fizyki UW

      • Uczniowie klasy 3TKp (technik chłodnictwa i klimatyzacji) 25 marca uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych na Wydziale Fizyki UW w ramach projektu FIZYKA-PASJA-SPOŁECZEŃSTWO!

       Podczas zajęć, pod czujnym okiem naukowców, uczniowie podzieleni na małe grupy badali przemiany gazowe oraz wyznaczali ilość ciepła wydzielanego podczas przepływu prądu przez przewodnik. Po wykonaniu ćwiczeń grupy przystąpiły do analizy wyników i podsumowania prac.

       Zajęcia przyniosły wszystkim wiele radości i satysfakcji!

        

       Fotorelacja:

     • Solidarni z Ukrainą
      • Solidarni z Ukrainą

      • Drodzy Nauczyciele, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, chcemy jako szkolny wolontariat wesprzeć uchodźców zbiórką darów rzeczowych najpilniej potrzebnych na granicy. Są to: ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, np. konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT). KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń. ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. Bardzo potrzebne są także NOWE koce i śpiwory! Zbieramy też zabawki dla przybywających do Polski dzieci. Zebrane rzeczy przekażemy PCK i najbardziej potrzebującym uchodźcom. Dary można przynosić do pani Ewy Baryły (s.21), pani psycholog Aleksandry Grechowicz, pani Moniki Maruszak-Gozdołek lub do wychowawców klas, którzy przekażą dary ww. osobom.

     • Konkurs o indeks Politechniki Warszawskiej
      • Konkurs o indeks Politechniki Warszawskiej

      • Konkurs Wiedzy o Materiałach – wygraj indeks Politechniki Warszawskiej

        

       Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 19. edycji Konkursu Wiedzy o Materiałach. Laureaci konkursu mają zagwarantowane miejsce na studiach I-go stopnia na kierunku inżynieria materiałowa jeszcze przed egzaminem maturalnym.

        

       Konkurs jest dwuetapowy. I etap Konkursu polega na samodzielnym opracowaniu referatu na jeden z pięciu podanych tematów. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu rozwiązują test z zakresu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, przedostatnich i ostatnich klas. Termin składania prac w I etapie mija 21 lutego 2022 roku.

        

       Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wim.pw.edu.pl/konkurs

       i www.facebook.com/konkurs.wim

        

       Czym jest inżynieria materiałowa?

        

       Wszystko co nas otacza zbudowane jest z materiałów, a nauka o budowie, właściwościach i technologii ich wytwarzania to inżynieria materiałowa. To interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy różne dziedziny przemysłu od elektroniki, poprzez medycynę aż po technologie kosmiczne.

        

       Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zaprojektować i wytworzyć materiał na wyświetlacz telefonu, implant kości czy łopatki silnika odrzutowego, to ten kierunek studiów jest dla Ciebie, a Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej prowadzi najlepsze studia na tym kierunku w Polsce*.

        

        

       *Wg rankingu studiów inżynierskich PERSPEKTYWY

     • Wykłady z zakresu chemii i fizyki dla uczniów i nauczycieli SP
      • Wykłady z zakresu chemii i fizyki dla uczniów i nauczycieli SP

      • W dniach 23, 24 listopada oraz 8 grudnia odbyły się wykłady popularnonaukowe dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.

       Pierwszy wykład dotyczył zastosowania chemii i fizyki w medycynie – Pani Paulina Gajda oraz Pan Piotr Kaźmierczak opowiadali m.in. o nowoczesnych technikach obrazowania medycznego stosowanych podczas diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

       Podczas drugiego wykładu pt. ”Kamienie szlachetne okiem chemika” p. Dorota Garus opowiadała o występowaniu oraz zastosowaniu diamentów, szmaragdów, rubinów oraz pereł.

       Trzeci wykład pt. „Kryminalna chemia” prowadzony przez Panią Beatę Szczepańczyk dotyczył zastosowania chemii w kryminalistyce.  Omówiono m.in. sposoby badania odcisków palców oraz wykrywania śladów prochu.

       Zapraszamy na kolejne lekcje otwarte zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie edukacyjnej naszej szkoły.

       Opis wykładu

     • W drodze do Paryża
      • W drodze do Paryża

      • Magdalena Szewczuk, uczennica 1LB w naszym liceum ogólnokształcącym, jest od kilku lat reprezentantką Polski w gimnastyce artystycznej. W przyszłym roku będzie występować na pucharach świata w gimnastyce artystycznej między innymi w Estonii, Grecji, Bułgarii, Azerbejdżanie, Portugalii i Izraelu.

       Magda trenuje od 7 roku życia, kiedy jej gimnastyczny talent dostrzegli trenerzy z UKS Pałac Młodzieży Syrena w Warszawie. Szybko zaczęła osiągać sukcesy w tej trudnej konkurencji. Jej kolekcja pucharów i medali z zawodów w Polsce na świecie jest naprawdę imponująca.

       Gimnastyka artystyczna polega na wykonywaniu układów taneczno – gimnastyczno – akrobatycznych ze skakanką, obręczą, piłką, wstążką, parą maczug lub bez przyboru. W konkurencjach indywidualnych zawodnik ćwiczy tylko z jednym przyborem za każdym razem. W konkurencjach zespołowych 5 gimnastyczek wykonuje wspólnie układ maksymalnie z dwoma rodzajami przyborów.

       Magda trenuje od 4 do 8 godzin dziennie, co sprawia, że jej rozkład dnia w dużej mierze podporządkowany jest treningom. Magda na szczęście świetnie godzi naukę ze sportem. Jest dobrą uczennicą, która potrafi uczyć się dosłownie wszędzie: w samolocie, pociągu, metrze, tramwaju. Przychodzi na klasówkę z matematyki i dostaje bardzo dobrą ocenę. Trzeba mieć silną wolę i umiejętności organizacyjne, żeby zmieścić wszystkie obowiązki szkolne i sportowe w ciągu doby.

       Kariera Magdy wchodzi w ważną fazę: za 3 lata odbędą się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, gdzie nasza uczennica będzie najprawdopodobniej reprezentować Polskę i ma dużą szansę wspólnie z koleżankami na osiągnięcie spektakularnego sukcesu. Czego Magdzie serdecznie życzymy.

       Magda prywatnie jest sympatyczną dziewczyną lubianą przez rówieśników z klasy. Jej pasją jest oczywiście sport i jemu się poświęca, ale bardzo lubi chodzić do szkoły, bo – jak mówi – w szkole są fajni ludzie i można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.

     • Konkurs - Jak działa lodówka ...?
      • Konkurs - Jak działa lodówka ...?

      • Chłodnictwo, klimatyzacja oraz wentylacja to bardzo dynamicznie rozwijające się gałęzie obecnego przemysłu. Towarzyszą nam każdego dnia: w domu, pracy, sklepie, samochodzie itd. Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas ósmych i siódmych Szkół Podstawowych do udziału w Konkursie pt. „JAK DZIAŁA LODÓWKA”? organizowanym przez Zespół Szkół nr 21 w Warszawie.

       Załączniki:

       Regulamin Konkursu

       Pozostałe załączniki do konkursu


  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych