• Aktualności

     • Konkurs - Jak działa lodówka ...?
      • Konkurs - Jak działa lodówka ...?

      • Chłodnictwo, klimatyzacja oraz wentylacja to bardzo dynamicznie rozwijające się gałęzie obecnego przemysłu. Towarzyszą nam każdego dnia: w domu, pracy, sklepie, samochodzie itd. Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas ósmych i siódmych Szkół Podstawowych do udziału w Konkursie pt. „JAK DZIAŁA LODÓWKA”? organizowanym przez Zespół Szkół nr 21 w Warszawie.

       Załączniki:

       Regulamin Konkursu

       Pozostałe załączniki do konkursu


     • Wykład na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
      • Wykład na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

      • Uczniowie klas chłodniczych 3 TKg oraz 3 Tkp uczestniczyli w wykładzie pt. „Światło – sygnały świetlne i światłowody” prowadzonym przez dr Michała Karspińskiego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się ze zjawiskami fizycznymi, które umożliwiają transmisję danych, oglądanie filmików na youtubie, zdobyli również podstawowe informacje na temat światła.

       Dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone doświadczenia, za pomocą których w prosty i obrazowy sposób zaprezentowano m.in: prawo odbicia światła, prawo załamania, całkowite wewnętrzne odbicie. Omówiono również budowę i zastosowania światłowodów. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie!
       Zapraszamy na fotorelację:

     • Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości
      • Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości

      • Uczniowie klas chłodniczych brali udział w Warsztatach inspiracyjnych   w ramach projektu unijnego  -  Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości.

       Projekt ten   to kompleksowy program kształcenia przedsiębiorczości młodych ludzi w Polsce, realizowany przez Startup Academy i Akademię Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

       Główną tematyką warsztatów było generowanie pomysłów na biznes w oparciu o własne pasje i uświadomienie uczniom, jak mogą kształtować swoją przyszłość i ścieżkę kariery. Ponadto w czasie prelekcji prowadzący wprowadził uczestników w świat startupów i opowiedział o możliwościach, jakie daje im współczesny rynek i technologie. Dzięki temu zainspirował ich do działania i przyjmowania aktywnej postawy wobec życia.

       Podczas szkolenia przedstawione zostały przykłady młodych ludzi, którzy odnieśli sukces w realizacji swoich innowacyjnych pomysłów.

     • Innowacja pedagogiczna - OK ZESZYT
      • Innowacja pedagogiczna - OK ZESZYT

      • OK zeszyt to wyjątkowy zeszyt, będący znakomitym narzędziem oceniania kształtującego. Jest to forma współpracy pomiędzy uczniem i nauczycielem, w której uczeń monitoruje swój proces uczenia się, zaś nauczyciel wykorzystuje ocenianie kształtujące do skutecznego nauczania. Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu oraz służy do monitorowania własnego procesu uczenia się, To zeszyt, dzięki któremu uczeń wie, czego i dlaczego będzie się uczył.​​​​​​​
       Dzięki stałym elementom zawartym w zeszycie, takim jak podanie celu lekcji i kryteriów sukcesu (NaCoBeZU = Na Co Będę Zwracać Uwagę) porządkuje wiadomości, treści kształcenia.
       Jest obrazem współpracy ucznia z nauczycielem - nauczyciel wskazuje, co powinno w zeszycie się znaleźć; uczeń decyduje, w jaki sposób zanotuje potrzebne informacje (tworzy również mapy myśli i własnoręczne, spersonalizowane notatki, co decydująco wpływa na samodzielność i poczucie sprawczości).
       Samoocena i refleksja ucznia pozwalają mu samodzielnie zweryfikować swoje umiejętności i zaplanować dalszą naukę. Ocena koleżeńska jest ważnym elementem tutoringu rówieśniczego, skłania do brania odpowiedzialności za swoje działania i wpływa na proces uczenia się.
       Element informacji zwrotnej jest dla ucznia źródłem wiedzy o mocnych stronach wykonanych działań, ale wskazuje również elementy wymagające poprawy i wskazuje sposoby tej poprawy.
       OK zeszyt to dla ucznia narzędzie pomagające w uczeniu się, uczące zapisywania użytecznych refleksji oraz śledzenia własnego procesu uczenia się. W nauczaniu duży nacisk kładzie się na eksponowanie mocnych stron ucznia i regularne wzmocnienia motywacyjne.
       W związku z ocenianiem prac uczniowskich oceną kształtującą (w formie informacji zwrotnej nauczyciela, oceny koleżeńskiej, samooceny i refleksji), uczniowie dużo rzadziej są oceniani sumująco, co wpływa motywująco na proces uczenia się na własnych błędach i nawyk ich korygowania.
       Dla nauczyciela - to pomoc w kontrolowaniu i monitorowaniu pracy uczniów, przydatna w planowaniu nauczania. Dzięki OK zeszytowi również rodzicom łatwiej wspierać naukę dziecka.
       Wspomagająco przy zeszycie OK. stosuje się kostki SUS, metodniki OK, kolorowe światła oraz kolorystyczne wyróżnienia określonych treści.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
    • (+22) 617-33-74
    • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
    • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
  • Galeria zdjęć

    brak danych