• Aktualności

     • Ogłoszenie Dyrektora w sprawie zajęć od 26 października
      • Ogłoszenie Dyrektora w sprawie zajęć od 26 października

      • Zgodnie z rozporządzeniem MEN

       Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

       W związku z tym Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 zawiesza zajęcia zawodowe praktyczne na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia szkolne od 26.10.2020 odbywają się zdalnie.

       Aktualne informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli będą zamieszczane w dzienniku Librus.

     • Informacja Dyrektora, rozp. MEN, list Prezydenta Warszawy
      • Informacja Dyrektora, rozp. MEN, list Prezydenta Warszawy

      • Szanowni Państwo

       Zgodnie z decyzją władz państwowych od dnia 19.10.2020 roku szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej przechodzą w tryb nauczania zdalny (z wyjątkiem zajęć praktycznych)

       W zespole Szkół nr 21 zajęcia będą odbywały się w sposób następujący:

       1. W LXXXVII liceum Ogólnokształcącym zajęcia zdalne.
       2. W Technikum 27 zajęcia ogólnokształcące odbywają się zdalnie, zajęcia praktyczne w sposób stacjonarny.
       3. Zajęcia praktyczne w zawodzie Technik Chłodnictwa i klimatyzacji odbywają się stacjonarnie w CKZ nr 1 na ulicy Mińskiej wg dotychczasowego planu.

       W dniu 19.10.2020 zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem dotychczasowym. Zajęcia praktyczne w szkole i CKZ. Jeżeli zajęcia ogólnokształcące odbywają się przed lub po zajęciach praktycznych. Zajęcia ogólnokształcące w tym dniu odbędą się na zasadzie przekazania wytycznych do samokształcenia.

       Od dnia 20.10.2020 zajęcia będą odbywały się według nowego planu. W dniach, w których przewidziane będą zajęcia praktyczne tylko w wyjątkowych przypadka po zajęciach praktycznych oraz po odpowiednio długiej przerwie odbędą się zajęcia online. Nie będzie to dotyczyło zajęć z przedmiotów maturalnych. Zasady pracy szkoły w okresie pandemii zostały opisane w

       ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 W WARSZAWIE W SYSTEMIE HYBRYDOWYM LUB ZDALNYM W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 (Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)

       Kolejne informacje na temat organizacji pracy szkoły, zawierające szczegóły zasad organizacji pracy szkoły w związku z pandemią będą zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

       Z poważaniem

       Dyrektor szkoły.

        

       Rozporządzenie MEN

       List Prezydenta Warszawy do Rodziców

     • Zajęcia z wysokosprawnej chromatografii cieczowej
      • Zajęcia z wysokosprawnej chromatografii cieczowej

      • Z inicjatywy p. Dyrektora Marka Kupieckiego, p. kierownik Małgorzaty Polkowskiej oraz nauczycieli chemii i przedmiotów zawodowych chemicznych p. Dariusza Kosikowskiego, p. Pauliny Gajdy oraz p. Piotr Kaźmierczaka, został opracowany i jest wdrażany program innowacji pedagogicznej, dzięki któremu placówka wyposażona została w chromatograf HPLC.

        

       W sobotę i w niedzielę uczniowie naszego technikum uczestniczyli w zajęciach z chromatografii.

       Pod okiem nauczycieli naszej szkoły p. Pauliny Gajdy, p. Dariusza Kosikowskiego oraz p. Piotra Kaźmierczaka zapoznali się z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

       Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z budową, zasadą działania oraz przygotowaniem urządzenia do pracy, opracowali procedurę oznaczania kwasu acetylosalicylowego oraz kofeiny. Przygotowali fazę ruchomą : woda + acentonitryl z dodatkiem TFA (kwas trifluorooctowy). Kolejnym etapem było przygotowanie fazy stacjonarnej – kolumny chromatograficznej C8 do pracy.

       Na kolejnych zajęciach uczniowie będą wyznaczali krzywą wzorcową i na jej podstawie określali zawartość kwasu acetylosalicylowego w farmaceutykach oraz zawartość kofeiny w produktach spożywczych. Równolegle będą wyznaczać zależność gęstości w funkcji temperatury oraz stężenia za pomocą gęstościomierza oscylacyjnego.

     • Dzień Edukacji Narodowej
      • Dzień Edukacji Narodowej

      • 14.10.2020 r. - dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Ślubowanie klas I z powodu wzrastającej liczby  infekcji wirusem SARS-CoV-2 odbędzie się w innym terminie.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
    • (+22) 617-33-74
    • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
    • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
  • Galeria zdjęć

    brak danych