• Matematyka: Strona główna

     • Konkurs Matfinek

     • RUSZA VI EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO DZIELNICOWEGO KONKURSU
      MATEMATYCZNO - FIZYCZNEGO „MATFINEK”

      IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie, jako  pomysłodawca i organizator konkursu „MATFINEK”, zaprasza uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy  Praga Południe do wzięcia udziału w zmaganiach intelektualnych z matematyki i fizyki.

      Osoby chętne powinny zgłosić się do nauczyciela matematyki, najpóźniej do 04.03. 2019 r.
      Etap I odbędzie się 14.03.2019 r.
      Finał konkursu – 02.04.2019 r.

      Przykładowy zestaw zadań z 2018 r.

      Regulamin

      1. Organizatorem konkursu jest:
       IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie
      2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy Praga- Południe
      3. Celem Konkursu jest:
      • popularyzowanie matematyki i fizyki oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań
       w zakresie tych nauk wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
      • możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w konfrontacji  z uczniami innych szkół,
      • zachęcanie jak największej liczby uczniów do lepszego opanowaniatreści programowych
       i poszerzenia wiadomości z tych przedmiotów,
      • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami ścisłymi,
      • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie celem rozwiązania danego problemu,
      • poszerzanie wiedzy poprzez dobrą zabawę i współzawodnictwo,
      • doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
      1. Przebieg konkursu
      •  Udział w konkursie jest bezpłatny.
      •  Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę zawartą w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum i  pierwszej klasy liceum z matematyki (70 % zadań) i fizyki ( 30% zadań).

                    (Matematyka: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, funkcja liniowa, zagadki  i  rebusy matematyczne, matematyka z przymrużeniem oka.

                    Fizyka: ruch prostoliniowy, siły, energia, właściwości materii, grawitacja, astronomia, fizyka atomowa  i jądrowa).

      • Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.
      • Zadania na oba  etapy  przygotowują wyłącznie nauczyciele z IV LO im A. Mickiewicza.
      1. Zgłoszenia do pierwszego etapu prosimy przesyłać do dnia  4 marca 2019 roku  na adres liceum: sekretariat@mickiewicz.edu.pl   Deklaracja zgłoszeniowa w załączeniu.

             6. I etap  14 marca  2019 r.

      • Pierwszy etap ma formę testu jednokrotnego wyboru.
      • Odbędzie się w wyznaczonym dniu o jednakowej porze dla wszystkich uczestników w ich placówkach szkolnych.
      • Nadzór nad pierwszym etapem sprawuje nauczyciel macierzystej szkoły.
      • Zadania do pierwszego etapu zostaną przesłane do 11 marca 2019 roku.
      • Szczegółowe wyniki uczniów zostaną wysłane do ich macierzystych szkół
        do dnia 18 marca 2019 roku.

             7. II etap   2 kwietnia  2019 r. o godz. 9.00 w IV LO im. A. Mickiewicza

      • Drugi etap zostanie przeprowadzony w IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie,
       w formie konkursu pomiędzy drużynami utworzonymi z czterech najlepszych reprezentantów danej szkoły, którzy otrzymali największą ilość punktów w pierwszym etapie.
      • Zgłoszenia  drużyn  proszę przesłać do  22 marca 2019 r  na adres liceum: sekretariat@mickiewicz.edu.pl.  
      • Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska czterech reprezentantów oraz dwóch rezerwowych wraz z opiekunem.

             8. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów ścisłych.

             9. Lista najlepszych uczestników zostanie ogłoszona na stronie www.mickiewicz.edu.pl.
             Nagrody rzeczowe będą fundowane przez  IV LO im. Adama Mickiewicza i zostaną wręczone podczas        oficjalnego zakończenia konkursu na terenie IV LO im. Adama Mickiewicza.

             10. Nauczyciele - opiekunowie drużyn otrzymają dyplomy.

       

      Harmonogram konkursu

      1. 04.03.2019 r. - przesłanie zgłoszenia na adres liceum: sekretariat@mickiewicz.edu.pl 
      2. 11.03.2019 r. -  przesłanie zadań do szkolnego koordynatora.
      3. 14.03.2019 r. – I etap Konkursu Matfinek.
      4. 18.03.2019 r. - przesłanie wyników do szkolnego koordynatora.
      5. 22.03.2019 r. - zgłoszenie reprezentacji szkoły na II etap konkursu Matfinek .
      6. 02.04.2019 r. - II etap Konkursu realizowany  w IV LO im. A. Mickiewicza.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych