• Doradztwo zawodowe

     • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

     •  

      Doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 21
      Rok szkolny 2020 / 2021

      W życiu nie ma przypadków. Sukces w życiu osiągają ludzie, którzy planują życie i sukces!

      W Zespole Szkół nr 21 jest realizowany WSDZ . Motto WSDZ brzmi:

      Absolwent ZS NR 21 zdaje pozytywnie maturę , egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, podejmuje studia lub pracę zawodową zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, umie przystosować się do zmieniających realiów rynku pracy.

       

      Koordynator ds. doradztwa zawodowego
      Małgorzata Polkowska gabinet 210
      Indywidualne konsultacje
      Wtorek: 1500 - 1700

      Program WSDZ