• Technik analityk

     • Po szkole podstawowej:

      • 1TAp - rozszerzone przedmioty: chemia, biologia; punktowane: j. polski, matematyka, chemia, biologia
      • 1TBp - rozszerzone przedmioty: chemia, matematyka; punktowane: j. polski, matematyka, chemia, j. angielski

       

      Po gimnazjum:

      • 1TA - rozszerzone przedmioty: chemia, j. angielski; punktowane: j. polski, matematyka, chemia, j. angielski
      • 1TB - rozszerzone przedmioty: chemia, matematyka; punktowane: j. polski, matematyka, chemia, j. angielski
     • Technik usług fryzjerskich

     • Po szkole podstawowej:

      • 1Fp - rozszerzone przedmioty: j. polski; punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, technika lub plastyka

       

      Po gimnazjum:

      • 1FA - rozszerzone przedmioty: j. polski, j. angielski; punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, technika lub plastyka
     • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

     • Po szkole podstawowej:

      • 1Tkp - rozszerzone przedmioty: matematyka; punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski (lub inny język obcy, jeśli nie ma na świadectwie)

       

      Po gimnazjum:

      • 1TK - rozszerzone przedmioty: matematyka, fizyka; punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski (lub inny język obcy, jeśli nie ma na świadectwie)