• Więcej o zawodach

    •  

     Poznajmy się:  Film o naszej szkole

      

     Technik analityk.

      Film prezentujący zawód

     Nauka w naszym technikum chemicznym trwa cztery lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika analityka absolwent musi zdać egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych:

     • A.59 (AU.59). Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych po klasie drugiej
     • A.60 (AU.60). Wykonywanie badań analitycznych po pierwszym semestrze klasy czwartej.

     Uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia pracy w laboratoriach zakładów i firm związanych z branżą chemiczną w instytutach naukowych oraz uczelniach. Większość naszych absolwentów kontynuuje naukę na wydziałach Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

     Uczymy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach chemicznych:

     • języka angielskiego (na różnych poziomach) oraz języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego jako drugiego (głównie od podstaw)
     • przedmiotów ogólnokształcących, tak jak w liceum ogólnokształcącym:
     • przedmiotów zawodowych teoretycznych – chemia na poziomie rozszerzonym, podstawy technik laboratoryjnych, organizacja pracy w laboratorium, podstawy chemii analitycznej, podstawy chemii analitycznej instrumentalnej, materiałoznawstwo, badania bioanalityczne i środowiskowe, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza w branży chemicznej
     • przedmiotów zawodowych praktycznych - zajęcia pracowniane w nowoczesnych laboratoriach z technik laboratoryjnych, analityki chemicznej, analityki chemicznej instrumentalnej i technicznej, analityki środowiska i bioanalityki.

     Obecnie wprowadziliśmy nauczanie modułowe, które polega na połączeniu teorii z praktyką. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają sześciotygodniową praktykę zawodową, w tym dwutygodniową, realizowaną w drugiej klasie na terenie szkoły oraz czterotygodniową realizowaną w trzeciej klasie w instytutach naukowych i na wyższych uczelniach.

     Szkoła od lat współpracuje z Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Materiałowej, Wydziałem Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemii i Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieloma instytutami naukowymi i badawczymi. W ciągu prawie 50-letniego istnienia szkoła wykształciła setki absolwentów, którzy zasilili szeregi polskiej chemii pracując w tak znanych i renomowanych firmach jak Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Instytut Chemii Przemysłowej, Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena - Aroma", Zakłady Kosmetyczne "Joanna" S.C. i wiele innych.

     Przeciwwskazania:

     • skłonność do uczuleń
     • przewlekłe choroby układu oddechowego
     • zaburzenia równowagi
     • brak widzenia obuocznego
     • daltonizm
     • choroby układu nerwowego (epilepsja)

      

      

     Technik usług fryzjerskich.

      

     W 2010 r. dawne Technikum Chemiczne Nr 3 zostało przekształcone w Technikum Nr 27. Pozwoliło to na otwarcie nowego kierunku kształcenia jakim jest technik fryzjer. Uczniowie na kierunku technik fryzjer mają do dyspozycji trzy nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie fryzjerskie. Przedmioty zawodowe nauczane w w/w zawodzie:

     • podstawy fryzjerstwa
     • techniki fryzjerskie
     • organizacja pracy w salonie fryzjerskim
     • wizualizacja we fryzjerstwie
     • język obcy zawodowy we fryzjerstwie
     • wizualizacja wizerunku
     • pracownia fryzjerstwa i stylizacji fryzur

     W uczniowie zdają egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji:

     • A.19 (AU.19). Wykonywanie usług fryzjerskich (po trzeciej klasie)
     • A.23 (AU.23). Projektowanie fryzur (po pierwszym semestrze klasy czwartej)

     Wszyscy uczniowie w trzeciej klasie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową  w salonach fryzjerskich. Miejsce praktyk zapewnia szkoła.

      

     Technik chłodnictwa i klimatyzacji.

     Film prezentujący zawód pt. "Profesjonaliści"

     Od roku szkolnego 2016/2017, odpowiadając na zapotrzebowanie pracodawców, proponujemy nowy zawód - technik chłodnictwa i klimatyzacji. To zawód o dynamicznych perspektywach w różnych gałęziach przemysłu, od spożywczego i farmaceutycznego po samochodowy i budowlany.

     Chłodnictwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin przemysłu. Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze, jak chłodziarki, zamrażarki, chłodnice, chłodnie, chillery i instalacje chłodnicze, pełnią ważną rolę w wielu dziedzinach przemysłu. Natomiast monterzy i serwisanci klimatyzacji należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Osoby przedsiębiorcze mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

     Nauka trwa 4 lata. Uczeń w trakcie nauki zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

     E.30 (EE.30). Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych.

     E.31 (EE.31). Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

     W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową: w klasie 3 praktyka 160 godzinna (4 tygodnie) u pracodawcy. Po zakończeniu 4 letniej nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.