• Rada Rodziców

    • Wpłat można dokonywać na konto: 60 1090 0088 0000 0001 4735 9107 Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 21, 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 z dopiskiem: darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

      

     radarodzicowzs21waw@gmail.com

     Rada Rodziców to społeczny organ szkoły, który reprezentuje interesy rodziców uczniów i zapewnia im realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Opiniuje ważne dokumenty regulujące działalność dydaktyczną, wychowawczą i profilaktyczną, wyraża stanowiska w sprawach związanych z działaniem szkoły, zgłasza wnioski. Wspiera organizacyjnie działalność szkoły oraz współpracuje z samorządem uczniowskim. 
     Dzięki współpracy Rady Rodziców z dyrekcją szkoły udało się m.in. dokonać korzystnych dla uczniów modyfikacji okolicznej infrastruktury. W pobliżu szkoły został zlokalizowany przystanek autobusowy, a okoliczne przejścia dla pieszych zyskały dodatkowe, punktowe oświetlenie poprawiające widoczność. 
     Rada Rodziców każdego roku włącza się w proces motywowania młodzieży do osiągania wysokich wyników w nauce m.in. poprzez fundowanie nagród za udział w olimpiadach i rozmaitych konkursach. Rada Rodziców kieruje także wsparcie do uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, np. poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych lub przyznanie okolicznościowej zapomogi w uzasadnionych przypadkach. 
     W ramach współpracy z samorządem uczniowskim Rada Rodziców planuje zebrać środki i włączyć się w działanie na rzecz poprawy akustyki i czystości dźwięku szkolnego sprzętu nagłaśniającego. Celem jest podniesienie jakości występów uczniów podczas szkolnych uroczystości. 
     Rada Rodziców dziękuje Darczyńcom za przekazane fundusze.
     Santander Bank Polska S.A., 110 Oddział w Warszawie
     60 1090 0088 0000 0001 4735 9107

     Regulamin Rady Rodziców 2022/23

      

     Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców - 2020/2021

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
   • (+22) 617-33-74
   • 03-914 Warszawa, ul. Saska 78 Poland
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-zespol-szkol-nr-21-saska-78
 • Galeria zdjęć

   brak danych