• Krótkie info

    • Krótkie info

    •  

     LXXXVII Liceum Ogólnokształcące jest adresowane do uczniów, którzy:

     • chcą wiedzieć więcej niż wiedzą
     • szukają ciekawych możliwości rozwijania własnych zainteresowań
     • są otwarci, ambitni, preferują idee demokracji, patriotyzmu i partnerstwa

     NASZE CELE:

     • efektywne kształcenie młodzieży
     • przygotowanie uczniów do dalszej edukacji na wybranych kierunkach studiów oraz do pełnienia określonych ról społecznych
     • realizowanie idei demokracji, patriotyzmu, partnerstwa, tolerancji i wolności
     • przygotowanie do świadomego i aktywnego odbioru kultury

      

     SYSTEM KSZTAŁCENIA:

     Uczniowie LXXXVII LO mają możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór przedmiotów wiodących.

     Prowadzimy klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

     • 1LA (język polski, historia, język angielski)
     • 1LB (geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)
     • 1LC (geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)
     • 2LA (język polski, historia, język angielski)
     • 2LB (biologia, chemia, język angielski)

     JĘZYKI OBCE:

     Nauka języków obcych (angielskiego, niemieckiego) uwzględnia stopień znajomości danego języka obcego (od grup mniej do bardziej zaawansowanych).

     DOSTĘP DO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH:

     Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową PC ze stałym dostępem do Internetu szerokopasmowego. Dla uczniów decydujących się rozszerzać technologie informacyjne przewidziany jest stały dostęp do szkolnego systemu WiFi.

     Biblioteka szkolna oferuje uczniom bogaty księgozbiór i stały dostęp do Internetu.

     ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

     Szkoła oferuje uczniom udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych:

     KONKURSY:

     -  recytatorski Pamięci Pokolenia skierowany do uczniów warszawskich szkół

          ponadpodstawowych i podstawowych

     -  plastyczny poświęcony ciekawym lekturom i promujący czytelnictwo skierowany

          do uczniów szkoły

     -  wokalny – konkurs piosenki obcojęzycznej

     -  fotograficzny Ja i mój pupil

      

     •  uczniowie biorą udział w konkursach:

     - związanych z językiem polskim: recytatorskich, literackich, ortograficznych

     - związanych ze sztuką i kulturą: plastycznych, fotograficznych, filmowych, savoir-vivre

     - związanych z językiem angielskim: recytatorskich, wokalnych, olimpiada

        języka angielskiego